Wednesday, October 27, 2004

fiolen lyfts
ur solvarm låda

faderns ögon
strängar instrumentet

sonens fingrar
spindlar sej bort
över faluträt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home