Wednesday, January 19, 2005

ögonlock läggs på våg;
postas i luftiga kuvert

föräldrar ber om nåd

Monday, January 17, 2005

drömd koltrast
bröt sej in;

salarna hade väntat
länge på friskt
blod