Friday, June 03, 2005

fortsatt process

den ska pågå
så länge du lever

din mor betalade
din far betalade

med det gula
i varje ben

det ska pågå
så länge
jag kan röra mej

0 Comments:

Post a Comment

<< Home